Over KMSKA 

Zeven eeuwen kunst: van Vlaamse primitieven tot expressionisten. Wereldberoemde meesters. De meest omvangrijke en belangrijke collecties van James Ensor en Rik Wouters.

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen is zoveel meer dan een kunstcollectie met internationale uitstraling. We staan niet alleen in voor het behoud, beheer en uitbouw van de collectie. Als enige Vlaamse museum met een wetenschappelijk statuut, voeren we ook wetenschappelijk onderzoek naar de werken, gebruikte technieken, kleur en beeldtaal…

Daarbij stellen we zekerheden in vraag. Onze nieuw verworven interpretaties delen we met het publiek. Het KMSKA werkt volgens de statuten van ICOM, the International Council of Museums.

Het Schoonste Museum in tien redenen

  1. Het KMSKA telt tal van Vlaamse meesters: veel van de getoonde kunstwerken zijn in Vlaanderen gemaakt.
  2. Maar liefst 111 topstukken uit de collectie maken deel uit van de Topstukkenlijst van Vlaanderen.
  3. Internationale toppers zoals Fouquet, Titiaan, Alechinsky, Modigliani, Rodin, Chagall, … hebben een mondiale aantrekkingskracht.
  4. ‘s Werelds grootste collectie van James Ensor en Rik Wouters zet het KMSKA op de kaart als thuis van moderne kunstpioniers en revolutionaire kunst.
  5. Het nieuwe museumgebouw is een architecturale parel met een spannende symbiose tussen het krachtige nieuwe volume en het historisch deel.
  6. Het KMSKA heeft een eigen restauratieatelier.
  7. Het KMSKA is ook een internationaal gerenommeerde wetenschappelijke instelling.
  8. Met onze Artists in Residence en cross-overs met het bredere culturele veld ontpopt het KMSKA zich als broedplaats voor nieuwe meesters.
  9. De Museumtuin fungeert als eerste museumzaal: een groene oase die mensen uit de buurt samenbrengt en een rustpunt vormt in de levendige buurt.
  10. In alles wat we organiseren, doen of uitstralen, schemert Het Schoonste Gevoel door: een positieve emotie die iets met de mensen doet.

De Schoonste Missie

Missie

Het KMSKA beheert een topcollectie beeldende kunst uit de Zuidelijke Nederlanden van de 14de tot de 20ste eeuw, aangevuld met internationale topstukken. In de grandeur van een inspirerend historisch gebouw maken we deze kunsttraditie toegankelijk voor een breed publiek. We delen onze kennis op mensenmaat met verhalen die verwonderen, verrijken en verbinden.

Het KMSKA verwondert

Binnen tradities zoeken we vernieuwing. Zo verwonderen we. Dagen we uit tot (zelf)reflectie. Dat houdt ons erfgoed actueel en relevant.

Het KMSKA verrijkt

Met onze inspirerende werking verrijken we onze bezoekers.

In dialoog met de bezoekers, groeien wij.

Het KMSKA verbindt

We zijn een plek van ontmoeting. We verbinden mensen over generaties en culturen heen.

De Schoonste Visie

Het KMSKA is een museum van Europese topklasse:

We zetten in op een kwalitatieve vrijetijdsbeleving. Daarbij koesteren we tradities en spelen we in op nieuwe tendensen. We geven de klassieke museumervaring een extra dimensie via tentoonstellingen met een 'must-see'-signatuur. Hiervoor benaderen we onze collectie multidisciplinair. We zijn gastvrij en geven vorm aan een warme plek die emoties opwekt. 

We maken het KMSKA bekend als hét expertisecentrum voor Ensor. We bouwen onze leidende positie uit door verder in te zetten op materiaaltechnisch onderzoek, documentatie en kennisdeling. In het onderzoek rond Rubens zijn we een spil, samen met Antwerpse partners.

We zijn een enthousiast en professioneel team, en dragen dit uit naar onze bezoekers, partners, overheid en andere musea. We staan open om bij te leren. We betrekken ons publiek actief bij onze werking. 

 

De Schoonste Waarden

Creatief

Net als de kunstenaars in onze collectie kleuren we wel eens buiten de lijntjes!

Nieuwsgierig

We willen alles weten en onze kennis met je delen.

We luisteren ook graag naar jou.

Gastvrij

We zijn een warme ontmoetingsplek die emoties opwekt.

Iedereen is welkom!

Enthousiast

Goesting drijft ons, humor bindt ons.

Respectvol

We staan open voor andere ideeën en meningen.

Elk gesprek vertrekt vanuit respect.

Het Schoonste Team

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bepaalt het algemeen beleid. Ze neemt maatregelen en beslissingen in functie van de missie, doelstellingen en continuïteit van het museum. Dat alles gebeurt in nauwe samenwerking met de directie. De Raad van Bestuur telt elf leden: Luk Lemmens (voorzitter), Caroline Bastiaens (ondervoorzitter), Jan Braeckmans, Dirk Bulteel, Ingrid Gonnissen, Virginie Lietaer, Lara Paemen, Guy Peeters, Ingrid Stevens, Steven Verachtert en Dirk Vandekerckhove.

Directie

De directie voert de uitgestippelde strategie uit en rapporteert aan de Raad van Bestuur. Ze is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het museum en stuurt onder andere de teams Collecties, Tentoonstellingen, Bedrijfsvoering en Marketing & Development aan. Carmen Willems is algemeen directeur. 

Collecties

Dit team staat in voor het behoud, het beheer en de uitbouw van de collectie én de restauratie van de werken. Het bouwt een bibliotheek en archief uit die de collectie ondersteunen. Het voert ook onderzoeken uit over de collectie en creëert zo nieuwe kunsthistorische inzichten. Die kennis deelt het museum met het publiek.

Tentoonstellingen & Publiekswerking

Dit team zet tijdelijke tentoonstellingen op binnen én buiten de museummuren. Deze exposities gaan dieper in op bepaalde kunsthistorische thema's en schenken nieuwe inzichten over kunstenaars, hun technieken en beeldtaal. Op die manier slaat het museum bruggen tussen het Vlaams cultureel erfgoed en het grote publiek.

Marketing & Development

Op een uitnodigende manier zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met het museum en de collectie: dat is het doel van dit team. Het ontwikkelt daarvoor acties voor een divers publiek: van jong tot oud, van toerist tot Antwerpenaar. Het versterkt ook de positie van het KMSKA als topmuseum - nationaal én internationaal.

Bedrijfsvoering

Een professionele back-office in ontonbeerlijk om de organisatie draaiende te houden. Dit team houdt de vinger aan de pols op vlak van financiën & begroting, personeelsbeleid en IT. De focus van dit team ligt strak op het optimaliseren van bedrijfsprocessen en de organisatiebrede ondersteuning.

Facility

Dit team staat in voor het professionele beheer van het gebouw, de bewaking en de infrastructuur. Met het oog op de cultuurhistorische waarde van het gebouw én de veiligheid en het comfort voor alle gebruikers.